OGŁOSZENIA

Rada Rodziców numer konta: 67845000050000000026710001

 

NOWOŚCI

Nowe zdjęcia w galerii - JASEŁKA

Poniżej zamieszczony został podręcznik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych:

Kontakt

os. Władysława Łokietka 10
32-340 Wolbrom

tel. 32 706 54 60
e-mail: sekretariat@zsp.wolbrom.pl

 

ul. Mariacka 28
32-340 Wolbrom

tel. 32 6441069


ZSP strona wwwPodsumowanie projektu

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator    środa, 28 listopada 2018 20:03

W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Wolbromiu zakończono realizację dwuletniego projektu „Innowacyjne metody kluczem motywacji ucznia i nauczyciela". Trwał od 1.10.2016 do 30.09.2018.
Projekt był finansowany z funduszy Unii Europejskiej i realizowany w ramach programu ERASMUS + akcja KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Pomysł na projekt zrodził się wśród nauczycieli ówczesnego Gimnazjum nr 4. Wynikał z głębokiej potrzeby grupy nauczycieli, którzy pragnęli posługiwać się innowacyjnymi metodami nauczania, by zwiększyć szanse młodzieży w osiąganiu wyższych wyników, co w perspektywie pozwoliłoby im zaistnieć na europejskim rynku pracy.
W projekcie brało udział 8 nauczycieli: trzech nauczycieli języka angielskiego, nauczyciel języka francuskiego oraz informatyki, nauczycielka języka polskiego, nauczycielka biologii i chemii, wychowawczyni świetlicy, nauczycielka muzyki, plastyki, zajęć artystycznych.
W ramach programu ERASMUS + Akcja KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” nauczyciele wzięli udział w 10 mobilnościach zagranicznych i jednym wyjeździe na obserwację pracy szkoły (JOB- SHADOWING). Wyjazd na szkolenia był możliwy dzięki akceptacji wniosku o dofinansowanie dwuletniego projektu pt. „Innowacyjne metody kluczem motywacji ucznia i nauczyciela" z którym szkoła wystąpiła do Agencji Narodowej w lutym 2016r.
MOBILNOŚCI
W ramach przygotowania do mobilności nauczyciele brali udział w kursach językowych w kraju.
Szkolenia w ramach projektu odbywały się w różnych krajach Unii Europejskiej.
Mobilności w Irlandii przeznaczone były dla nauczycielki języka angielskiego i wychowawczyni świetlicy. Odbyły się one w lutym 2017 oraz w lipcu 2018r. Podstawowym celem tych szkoleń było poznanie technologii informacyjnych, które można wykorzystywać do uatrakcyjniania lekcji języka angielskiego, jak również innych zajęć z uczniami. W czasie pobytu w Dublinie uczestniczki miały możliwość podniesienia swoich kompetencji językowych i nawiązania kontaktów z nauczycielami z innych państw.


Dublin 2017


Dublin 2018Nauczycielka języka angielskiego wzięła udział w dwóch różnych szkoleniach metodyczno – językowych: w maju 2017 na Cyprze oraz w sierpniu 2018 w Wielkiej Brytanii. Nadrzędnym celem szkoleń było podniesienie kompetencji w zakresie używania nowoczesnych technologii w procesie nauczania języka angielskiego, swobodne korzystanie z narzędzi TIK w pracy dydaktycznej oraz udoskonalenie warsztatu pracy, zdobycie materiałów motywujących i inspirujących uczniów do nauki języka obcego, uatrakcyjnienie procesu nauczania.

Cypr 2017

Szkocja 2018

W maju 2017 w Hiszpanii odbył się kurs dla nauczyciela informatyki i języka francuskiego „ICT - Innovative approaches to teaching” oraz w lutym 2018 dla nauczycielki plastyki i zajęć rewalidacyjnych "Special Needs". Ponownie głównym założeniem kursów było poznanie nowoczesnej technologii informacyjnej do uatrakcyjniania zajęć z uczniami oraz stosowanie w praktyce konkretnych metod sprzyjających włączaniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do grupy uczniowskiej, motywowanie ich do działania, podejmowania wyzwań, wzmacniania ich poczucia własnej wartości.
Hiszpania 2017

Barcelona 2018
W mobilnościach na Malcie w czerwcu 2017 r brała udział nauczycielka biologii i chemii  oraz wychowawca świetlicy natomiast w sierpniu 2017 r nauczycielka języka angielskiego. Dla pierwszych dwóch pań był to kurs językowy, którego celem było podniesienie kompetencji językowych, gdyż na co dzień nie mają one styczności z językiem angielskim, dla nauczycielki języka angielskiego głównym celem było rozwijanie i wzmacnianie kompetencji zawodowych w zakresie warsztatu pracy i stosowania innowacyjnych metod i technik nauczania języka obcego.

Malta 2017

 Celem mobilności w Wielkiej Brytanii, w którym brała udział nauczycielka języka polskiego we wrześniu 2017 r była nauka praktycznego wykorzystywania metody CLIL w nauczaniu. Miała ona możliwość doskonalenia własnych kompetencji językowych, wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych krajów europejskich, a także obserwacji zajęć w szkole brytyjskiej.

Bornemouth 2017
P. Beata Wesołowska odbyła obserwację pracy szkoły Vatialan Koulu (job - shadowing) w Finlandii, kraju z najlepszym systemem nauki na świecie. Współpraca między szkołami została nawiązana podczas pierwszego projektu Erasmus + "CLIL-Odkryj świat przez języki" realizowanego w Gimnazjum nr 4, podczas mobilności w Londynie. Obserwacja zajęć w tej szkole, a także korzystanie z najnowocześniejszych technik informacyjnych wzbogaciło warsztat pracy nauczyciela i pozwoliło przenieść ciekawe pomysły na grunt naszej szkoły (prezentacja z job-shadowing została przedstawiona nauczycielom na Radzie Pedagogicznej, już w połączonej szkole podstawowej, przedszkolu, gimnazjum).

Finlandia 2017REZULTATY PROJEKTU I ICH ROZPOWSZECHNIANIE
Głównym rezultatem projektu było zdobycie wiedzy i doświadczenia przez nauczycieli Zespołu Szkolno- Przedszkolnego, poznanie nowych metod pracy z wykorzystaniem ICT, metod pracy z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz innych nowatorskich pomysłów zachęcających uczniów do nauki.  Kompetencje uzyskane w trakcie szkoleń zagranicznych zaowocowały licznymi działaniami odbywającymi się w szkole w Wolbromiu w trakcie dwóch lat trwania projektu:
-rozpoczęto ciekawy projekt edukacyjny  na eTwinning "Dzień z życia nastolatka" m.in. z poznanymi na mobilnościach partnerami z Hiszpanii i Łotwy.  Dotyczył on różnic i podobieństw między krajami. Uczniowie porównywali systemy edukacyjne, życie szkolne, prezentowali swoje pasje, sposób spędzania wolnego czasu, autorytety, problemy w ich krajach. Pisali o swoich rodzinach, domach, tradycjach i świętach narodowych. Doskonalili znajomość języka angielskiego, umiejętności ICT, poznawali inne kultury, poszerzali swoje horyzonty;
-dwóch kolejnych nauczycieli  ukończyło kurs na eTwinning "Let's start eTwinnig", aby rozpocząć projekty z innych przedmiotów niż język angielski;
-pozyskano nowego partnera do współpracy zagranicznej - nauczyciele ze szkoły INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA LA SOLEDAD z Hiszpanii przyjadą na obserwacje pracy naszej szkoły ( job-shadowing);
-Szkolne Koło Teatralne prowadzone przez wychowawcę świetlicy  przygotowało przedstawienia w języku angielskim "Wilk i Trzy Świnki", "Smok Wawelski", z których jedno dwukrotnie otrzymało pierwszą nagrodę w konkursach teatralnych;
-wykorzystywano zajęcia świetlicowe do nauki języka angielskiego - młodzież miała dzięki temu poczucie dobrego wykorzystania wolnego czasu spędzanego na świetlicy. Świetlica to idealne miejsce na naukę przez zabawę;
-na zajęciach lekcyjnych wykorzystywane są poznane przez nauczycieli techniki informacyjno-komunikacyjne: Padlet- wirtualna tablica, Kahoot, Quizizz - quizy w formie zabawy, Answer Garden-narzędzie do szybkiej pracy na lekcji, pracy domowej, podsumowania projektu, zebrania słownictwa, ABCya -chmury wyrazowe, Dysk Google, LearningApps - narzędzie w którym w intuicyjny sposób można tworzyć pomoce dydaktyczne, blogging, podscasty, projektowanie strony internetowej, tworzenie awatarów, ściąganie i załączanie plików wideo, tworzenie animowanych pokazów slajdów, tworzenie elektronicznych komiksów;
-organizuje się w szkole Europejski Dzień Języków, podczas którego uczniowie i nauczyciele mocno angażują się w szereg ciekawych przedsięwzięć;
-uczniowie brali udział w ogólnopolskim konkursie „Projekt z klasą”, do którego zostali zgłoszeni przez pierwszą koordynatorkę projektu. Nakręcili filmik z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi IT (narzędzia do wyboru – smartfon, tablet, programy internetowe do montowania obrazu i dźwięku). Grupa została wyróżniona w konkursie i otrzymała nagrodę rzeczową dla szkoły – statyw do aparatu fotograficznego;
Na stronie gimnazjum istnieje zakładka informująca rodziców oraz uczniów o działaniach przeprowadzanych w ramach projektu. Po każdym szkoleniu pojawiało się tam sprawozdanie z jego rezultatów. Zainteresowani rodzice oraz uczniowie naszej szkoły mogli i mogą dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na temat krajów mobilności z artykułów umieszczonych w zakładce Erasmus+. Artykuły na temat mobilności można było również przeczytać na stronie internetowej Miasta i Gminy Wolbrom oraz w prasie lokalnej.
WPŁYW I EWALUACJA
Wpływ szkoleń zagranicznych na uczestników to przede wszystkim podniesienie kompetencji w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego, poznanie szerokiego  wachlarza możliwości korzystania z technologii ICT i multimedialnej, podniesienie kompetencji językowych i zwiększenie motywacji do uczenia się przez całe życie. To także większa wrażliwość na różnorodność społeczną, językową i kulturową oraz pokonanie uprzedzeń kulturowych i barier językowych, nabycie umiejętności efektywnej współpracy w grupie oraz rozwój osobisty. Wszystkie mobilności realizowane przez nauczycieli  były okazją do zdobycia doświadczenia i kompetencji, które są i będą wykorzystywane w trakcie kolejnych lat pracy szkoły. Baza dydaktyczna stworzona przez projekt jest wykorzystywana w codziennej pracy w trakcie zajęć języka angielskiego, ale nie tylko, w trakcie zajęć teatralnych, przedstawień szkolnych i innych imprez organizowanych w szkole. Działania projektowe mają znaczący wpływ na społeczność uczniowską naszej szkoły. Jest to zwiększenie świadomości kulturowej, poszerzenie horyzontów młodzieży oraz otwarcie na inne kultury. Wzrost wiedzy przedmiotowej i zainteresowania krajami anglojęzycznymi to kolejny ważny aspekt upowszechniania rezultatów projektu. Podniesienie jakości pracy szkoły, otwarcie na innowacyjne metody nauczania i uatrakcyjnienie procesu nauczania jest znaczącym efektem działań projektowych w naszej instytucji. Jest to również podniesienie pozytywnego wizerunku i prestiżu szkoły w środowisku lokalnym.

Poprawiony: piątek, 30 listopada 2018 19:08
 
You are here: